ONLINE Lezingenserie 'Ieder mens een vredestichter'
ONLINE Lezingenserie 'Ieder mens een vredestichter'

ONLINE Lezingenserie ‘Ieder mens een vredestichter’

woensdag 18 mei 2022 19:30 t/m 21:30

Georganiseerd door de Theosophical Society Point Loma via www.blavatskyhouse.org / keuze ZOOM of livestream-link. Alle gehouden lezingen zijn te volgen via YouTube. Vandaag de vierde lezing/dialoog: Hoe kun je bijdragen aan een duurzame vrede?   

In deze lezing zal aandacht gegeven worden aan wat je esoterische bemiddeling kunt noemen. Als je boven de partijen staat, maar toch een diepe spirituele verwantschap voelt met alle partijen, kun je partijen bij elkaar brengen. We kunnen leren deze mentaliteit te ontwikkelen. 

Naarmate we hier meer in slagen en meer mensen deze mededogende visie gaan ontwikkelen, ontstaat een samenleving die in duurzame vrede leeft. We hopen met elkaar die inspirerende toekomstvisie zo helder vorm te geven, dat ieder haar in de praktijk van zijn of haar leven kan toepassen.

TOTAALOVERZICHT

1e lezing: 27 april 2022 - 19:30

 De kracht van zachtheid en de zwakte van hardheid.    

Jezus onderwees vergeving, Lao Tse stelde dat het zachtmoedige het strenge overwint”: de kracht van Liefde is door iedere Wijze onderwezen. En toch lijken we ons vertrouwen vaak te stellen in methodes gebaseerd op dwang, tucht of vergelding. Hardheid naar anderen en onszelf zou motiverend werken. We toetsen de logica van deze overtuiging in het licht van de Universele Wijsheid. 

2e Lezing: 4 mei 2022 - 19:30.   Hoe kun je conflicten herkennen en voorkomen?    

(inclusief een moment stilte in verband met dodenherdenking)

Heb je ooit weleens stilgestaan bij mentale kracht? Is het niet zo dat alle handelingen hun oorsprong hebben in gedachten? Als dat zo is, dan betekent het dat gewelddadige conflicten ook in ons denken beginnen. In de geschiedenis van de mensheid werden conflicten vaak met strijd opgelost. Maar feitelijk ligt die tijd achter ons. We hebben in ons bewustzijnsaspecten waardoor we vreedzaam kunnen samenwerken.

In deze lezing verneem je een aantal theosofische basisprincipes die, mits toegepast, elk mens veranderen in een vredestichter. 

3e Lezing: 11 mei 2022 - 19:3   Hoe blijf je gewetensvol in een conflict?   

 Waarom zien we de ander’ soms als vijand? Waar komt de haat vandaan die mensen blind maakt en hen aanzet hun medemensen kwaad te doen? Hoe kunnen we onszelf en anderen tegen dit soort haat gedachten beschermen? Met behulp van een theosofische leer over het denken en wat gedachten zijn, kunnen we gezamenlijk bevredigende antwoorden op deze vragen vinden. Bovendien, en dat is nog belangrijker, kunnen we onszelf oefenen om altijd, in welke omstandigheid dan ook, te leven volgens onze eigen ethische principes en ons geweten.

We zijn nooit machteloos. En elk mens heeft het vermogen om zijn medemens te steunen en te helpen, ook als die in een oorlogssituatie zit. Maar wat is werkelijk helpen? We gaan dat met elkaar dat uitvinden.

4e Lezing: 18 mei 2022 - 19:30.   Hoe kun je bijdragen aan een duurzame vrede?   

In deze lezing zal aandacht gegeven worden aan wat je esoterische bemiddeling kunt noemen. Als je boven de partijen staat, maar toch een diepe spirituele verwantschap voelt met alle partijen, kun je partijen bij elkaar brengen. We kunnen leren deze mentaliteit te ontwikkelen. 

Naarmate we hier meer in slagen en meer mensen deze mededogende visie gaan ontwikkelen, ontstaat een samenleving die in duurzame vrede leeft. We hopen met elkaar die inspirerende toekomstvisie zo helder vorm te geven, dat ieder haar in de praktijk van zijn of haar leven kan toepassen.

Locatie