Online Lezingenserie ‘Omgaan met turbulenties in het leven’ (2) - Adverteren Rotterdam | De Havenloods | Krant en Online
Afbeelding
Print Blavatskyhouse 2022

Online Lezingenserie ‘Omgaan met turbulenties in het leven’ (2)

woensdag 7 december 2022 19:30 tot 21:30

De Theosophical Society Point Loma (TSPL) organiseert online via www.blavatskyhouse.org op de woensdagen 30 nov, 7,14 en 21 dec een lezingenserie met het thema: Omgaan met turbulenties in het leven. Aanvang 19.30 uur. Gelegenheid vragen te stellen via de chat. Eerder gehouden lezingen zijn altijd terug te vinden op YouTube.

In deze december-serie ligt de nadruk op gemoedsrust, vrede en gelijkmoedigheid in moeilijke tijden. Wij laten je kennismaken met dié  mensen die in moeilijke tijden toch vanuit hun innerlijke kern van evenwicht konden leven, en ook nog in staat waren die levenshouding aan anderen uit te leggen.

Drie takken van de Boom van Wijsheid worden belicht: de oude Griekse en Romeinse wijsheid, de oude Chinese wijsheid en de diepe inspiratie van het Buddhisme. Door ze naast elkaar te bespreken, gaat een veel groter inzicht ontstaan in de totale boom: de Theo-sofia. Deze rijkere visie maakt het gemakkelijker, de eigen kern van innerlijk evenwicht te herkennen en vast te houden, wat er ook om ons heen gebeurt. De geschiedenis heeft geleerd dat grote inspiratoren zo leven. En wie zou niet zo’n inspirator willen zijn voor de mensen in zijn omgeving?

30 november Stoi¨cijnse gemoedsrust: van Marcus Aurelius tot Etty Hillesum

Vele eeuwen heeft de Stoïcijnse filosofie de antieke wereld geïnspireerd. Maar ook mensen in deze tijd; er is een toenemende belangstelling voor deze filosofie. Wat kunnen we leren van de manier waarop bijvoorbeeld Marcus Aurelius, die als Romeins keizer permanent tot vechten was gedoemd, zijn innerlijke beschaving bewaarde? En wat kunnen we leren van Etty Hillesum, die er tijdens de Tweede Wereldoorlog bewust voor koos, haar lotgenoten naar het concentratiekamp te volgen en te steunen? Welke universele gedachten helpen ons, dit ook te kunnen?

7 december De vrede van Tao

Lao Tsu was een man van weinig woorden — zijn beroemde werk, de Tao Teh Ching, bestaat uit slechts 81 korte paradoxen. Maar in die weinige woorden is het hele universum (Tao) terug te vinden. De tweede helft van het boekje behandelt Teh, Deugd, met andere woorden, het vermogen om je eigen universele vermogens (Tao in jezelf) actief, permanent te gebruiken. Ook in tijden waarin de uiterlijke misstanden in de wereld onze innerlijke beschaving overschreeuwen. Tijdloze adviezen uit het eeuwenoude Chinese denken.

14 december Stoa, Tao en Buddha 

Interactieve live uitwisseling over gelijkmoedigheid met de drie sprekers van deze serie

21 december De Verlichting van de Buddha

Wie denkt dat het leven van Gautama de Buddha slechts een van de vele levensverhalen van Wijzen is,   heeft het mis. De innerlijke ontwikkeling van de jonge Prins Siddharta tot aan de verlichte Buddha laat ons zien, hoe wij zelf, vanaf nu, onze toekomstige ontwikkeling fase voor fase zullen doormaken. Het is het verhaal van ons, als reïncarnerende mens, op weg naar Verlichting.

Juist in het levensverhaal van de Buddha ontdekken we het verschil tussen ‘de rust van Nirvana’ en ‘de innerlijke rust terwijl je achterblijft in de uiterlijke turbulente wereld’ zodat anderen ook verlichting kunnen bereiken.